เชิดชู’ครูปรีชา’น่ายกย่อง เป็นจิตอาสาให้ความรู้ผู้สูงอายุ

“ครูปรีชา” ถือเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง รับมอบเกียรติบัตรจากนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี หลังเป็นวิทยากรจิตอาสาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนและวิทยากรจิตอาสาที่มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง โดยมีนายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธาน วิทยากรที่ได้รับมอบมีทั้งหมด 20 คน ซึ่่ง 1 ใน 20 นั้นมี  “ครูปรีชา” นายปรีชา ใคร่ครวญ อายุ 50 ปี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังษี ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews