สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย)

สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มีพื้นที่ 300 ไร่แห่งนี้ มีบึงล้อมรอบ ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาของประมงจังหวัด อีกทั้งบรรยากาศโดยรอบยังร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่ที่จัดเป็นสวนสวยงาม เหมาะสำหรับทำกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกาย เดินเล่นชมพรรณไม้ที่จัดไว้ภายในสวนอย่างสวยงาม นั่งปิกนิกกับในแบบฉบับครอบครัว นอกจากจะเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจของชาวเมืองแล้ว

ที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญประจำปีของจังหวัดด้วยเช่นกัน รวมทั้งสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าพร้อมทหารคู่พระทัยทั้งสี่ (พระเชียงเงิน หลวงพิชัยอาสา หลวงพรหมเสนา และหลวงราชเสน่หา) ที่ประดิษฐานอยู่บนเกาะกลางน้ำ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงเลือกจังหวัดจันทบุรีเป็นที่รวบรวมกำลังพลในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา นอกจากสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะหมายถึงพื้นที่สวนสาธารณะขนาด 300 ไร่ แห่งนี้แล้ว ยังเป็นคำเรียกขานบริเวณถนนศรีจันท์และตรอกกระจ่างซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กันกับตัวสวนสาธารณะด้วย โดยบริเวณดังกล่าวถือเป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สิ่งที่น่าชมคือบรรยากาศการซื้อขายพลอยสุดคึกคักของบรรดานายหน้าและพ่อค้าพลอย อันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองจันทบุรี หากสนใจสามารถเดินทางมาชมได้ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand