สวนศิลป์ มีเซียม ยิบอินซอย

ใครต้องการเสพงานศิลป์ท่ามกลางสวนสวยในวันพักผ่อน หากได้มาเยือน‘สวนศิลป์ มีเซียม ยิบอินซอย’ คงต้องประทับใจในบรรยากาศความรื่นรมย์และเรื่องราวของสวนแห่งนี้ ที่นี่เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงานประติมากรรมของ คุณมีเซียม ยิบอินซอย ศิลปินชั้นเยี่ยม (พ.ศ. 2494 สาขาจิตรกรรม) คนแรกของประเทศไทย จากแม่บ้านธรรมดาที่เริ่มสนใจการวาดภาพ นำไปสู่ความสนใจในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม

โดยมีแรงบันดาลจากงานของ ออกุส โรแดง (Auguste Rodin) และสวนในบ้านของท่านเองโครงการสร้างสวนศิลป์เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เกิดจากความคิดของ คุณมีเซียม ที่ว่า “ประติมากรรมควรอยู่นอกบ้าน เพราะประติมากรรมเป็น อันหนึ่งอันเดียว กับธรรมชาติ สมควรจะได้พำนักอยู่ที่ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ประทานไว้” ภายในสวนศิลป์ฯ จึงประกอบไปด้วยที่พักขนาดเล็กอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ กลางสวนมีสระน้ำขนาดใหญ่ และมีประติมากรรมจัดแสดงไว้บริเวณสวน ซึ่งแต่ละชิ้นงานสะท้อนให้เห็นชีวิตของผู้คนรอบตัว เด็ก ผู้ชาย ผู้หญิง ในอิริยาบถต่างๆ และแสดงออกซึ่งความรู้สึกอันเป็นปุถุชน จากเจตนารมณ์ของคุณมีเซียม ท่านต้องการให้สวนศิลป์แห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อน และชมงานศิลปะที่จัดแสดงท่ามกลางธรรมชาติ พื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะแก่นักเรียน นักศึกษาศิลปะ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งต้องการให้เป็นพื้นที่ในการสนับสนุนศิลปินที่ต้องการเผยแพร่ผลงานของตนอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand