บึงสามพัน

สัมผัสกับบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ราว 323 ไร่ ซึ่งครั้งหนึ่งก่อนปี พ.ศ. 2500 เคยอุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด โดยเฉพาะจระเข้ที่ประมาณกันว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัว และปัจจุบันยังมีหลักฐานยืนยันได้จากกระดูกจระเข้จำนวนมาก ณ วิหารวัดบึงสามพันล่าง นอกจากนี้อย่าพลาดสักการะ “หลวงพ่อบึงสามพัน” พระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อสัมฤทธิ์

ซึ่งคาดว่าสร้างในสมัยสุโขทัยตอนปลาย อู่ทองตอนต้น และพบจมอยู่ในลำน้ำแห่งนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อน เนื่องจากที่แห่งนี้เป็นเส้นทางเดินเรือของคนสมัยก่อน และอาจมีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาด้วยแล้วเกิดอุบัติเหตุเรือล่ม ทำให้ทรัพย์สินและพระพุทธรูปจมน้ำ ภายหลังชาวบ้านได้ช่วยกันนำพระพุทธรูปขึ้นมาจากลำน้ำ แล้วอัญเชิญไปไว้ที่วัดโพธิ์ทองหรือวัดคงสมโภชน์ในปัจจุบัน รวมทั้งช่วยกันตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อบึงสามพัน” ตามที่ได้มาจากลำน้ำบึงสามพัน นับจากนั้นพระพุทธรูปหลวงพ่อบึงสามพัน จึงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านโภชน์และชาวบึงสามพัน ปัจจุบัน บึงสามพัน นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีร้านอาหารมากมายริมบึงเชื้อเชิญให้ลิ้มลองละลานตาแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งประมงที่มีผู้คนจากหลายพื้นที่เข้ามาหาปลาในช่วงหน้าน้ำเป็นประจำ และในเดือนพฤศจิกายน จะมีการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเป็นประจำทุกปีอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand